Jdi na obsah Jdi na menu

Výsadba Lípy Srdčité na oslavu 100. let založení Československa a 70. let založení Izraele

article preview

Slovo 100. let Československa, 70. let Izraele a o Svobodě.odt

Slovo ke 100. výročí založení Československa a 70. výročí založení státu Izrael - „O SVOBODĚ“ na Modlíně dne 27.10.2018

 

Vážení přítomní, dovolte mi, abych vám všem poděkovala, za to, že jste přišli. Dovolte mi, krátce připomenout alespoň dva čelní představitele, kteří se zasloužili o svobodu v této zemi a ve vyvolené zemi Izrael. |Zároveň bych ráda osvětlila význam slova Svoboda.

Čelní představitelé:

1) filosof, sociolog, pedagog, politik, státník a první prezident – Osvoboditel - Tomáš Garrigue Masaryk

, který m.j. navštívil budoucí Izrael, slavící letos 70. let od svého založení, jako „první hlava státu na světě“, či významná československá podpora Izraele v osudové době jeho vzniku…Knihy které tyto události mapují, například Tomáš Garrigue Masaryk ažidovství (Academia, 2016) od Miloše Pojara nebo Slovanský Jeruzalém: jak Češi založili Izrael (Academia, 2018) od Martina Joachima Weina. V roce 2016 byl zpracován film o T.G.M.

2) právnička a politička, feministka, socioložka a hluboce věřící - JUDr. Milada Horáková – m.j. oceněná řádem Tomáše Garrigua Masaryka

Citace:

Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží - tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním, abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno.“

V loňském roce byl vysílán film o Miladě Horákové a za zmínku stojí, že Miladu Horákovou hraje izraelská herečka Ajelet Zurerová...

1) Význam slova Svoboda ve státním demokratickém pojetí:

Dovolte mi citaci z Listiny základních lidských práv a svobod:

Hlava první – Obecná ustanovení - Článek 1:

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“

2) význam slova Svoboda biblicky – svoboda představuje stav, kdy je člověk zbaven otroctví, aby mohl vést radostný a spokojený život, který předtím nebyl možný...zdroj NBS

3) Svoboda Izraele. Původní význam slova Izrael je z hebrejštiny a to jísra-el = Bůh zápasí

Ve SZ je Izrael synonymum pro slovo Jákob nebo Jakub. V duchovním slova smyslu je každý věřící přejmenován na Izrael – lid vyvolený…

Svoboda SZ Izraele spočívala ve vyvedení lidu z jha otroctví, buď nadvlády někoho jiného nebo své vlastní nadvlády do svobody obecenství s Bohem a ostatními lidmi. SZ je předobrazem NZ.

4) Křesťanská svoboda

Ještě předtím, než přiblížíme pojem křesťanská svoboda, je dobré položit si otázku:

„Kdo jsou naši nepřátelé?“

Hřích, Satan, Zákon a Smrt…

Pán Ježíš se předně nevěnoval římské nadvládě, ale veřejné službě vysvobození od Zlého...a to je to Slovo pro křesťana dnes i zítra...

Křestanská svoboda vede člověka nejméně ke dvěma věcem. Za prvé - ochraňuje před klamem, že pouhou vírou nedojdeme spasení…díky roli Ducha Svatého.

Za druhé - postupně vede k proměně lidského srdce a „aktivitě lásky“. Lásky nezištné a bez podmínek...

Zajímavé je, že původní obyvatelé Modlína byly právě Židé… a naopak, jeden obyvatel Modlína navštívil právě letos Izrael. Je to náhoda, nebo jasná prozřetelnost…?

Závěrem slovo o svobodné vnitřní vůli, která již výše zmiňovaným rozhodně nechyběla.

Všechno naše volní rozhodování je tak či onak službou hříchu, dokud Milost moc hříchu nezlomí a nepohne ho k poslušnosti evangelia…NBS

A protože jsme zde zasadili strom, dovolte mi jedno podobenství z Pavlova listu do Říma – 11,17: „Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve.“ To je Slovo povzbuzení a naděje pro každého.

No a proč jsme se tu sešli? Protože:

„Člověk nebyl stvořen, aby byl sám. Ale, aby v lásce sdílel život s ostaními lidmi a se Stvořitelem.“

Děkuji.

Renata Mrázová